Ταχυσύνδεσμοι τύπου Dry-Break

Ταχυσύνδεσμοι τύπου Dry-Break
Ποσότητα:

Οι ταχυσύνδεσμοι τύπου Dry-Break είναι σχεδιασμένοι για απόλυτη ασφάλεια.

Το ρευστό δεν μπορεί να περάσει μέχρι ο αρσενικός ταχυσύνδεσμος να ασφαλίσει στη θέση του σε ένα θηλυκό ταχυσύνδεσμο ίδιου τύπου και η βαλβίδα ανοίξει. Ο αρσενικός ταχυσύνδεσμος μπορεί να αποσυνδεθεί από το θηλυκό ταχυσύνδεσμο μόνο όταν η βαλβίδα έχει κλείσει. Καθώς η απώλεια προϊόντος εξαλείφεται, οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη διαρροή κατά την αποσύνδεση δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα.