Δοχεία Αποθήκευσης & Μεταφοράς Δειγμάτων Καυσίμου

Δοχεία Αποθήκευσης & Μεταφοράς Δειγμάτων Καυσίμου
Ποσότητα:

Κατάλληλα δοχεία αποθήκευσης και μεταφοράς δειγμάτων καυσίμου τα οποία δεν επηρεάζουν τις ιδιότητες του καυσίμου, υψηλής ποιότητας για την ασφαλή συγκράτηση αυτού του δυνητικά επικίνδυνου υλικού είτε κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του.

Τα δοχεία δειγμάτων είναι κατασκευασμένα από λευκοσίδηρο / χάλυβα βαρέως τύπου και διατίθενται σε δύο μεγέθη: χωρητικότητας 1 λίτρου και 5 λίτρων. Το δοχείο χωρητικότητας 5 λίτρων είναι διαθέσιμο σε 2 τύπους με διαφορετικό ύψος και διάμετρο. Αυτά τα δοχεία είναι επενδεδυμένα εσωτερικά με ένα εποξικό υλικό το οποίο έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για αντοχή σε καύσιμα από τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και το οποίο δεν θα σπάσει αν το δοχείο υποστεί πρόσκρουση εξωτερικά. Τα δοχεία από λευκοσίδηρο / χάλυβα προτιμούνται από τα γυάλινα για αποθήκευση δείγματος λόγω των ανώτερων μηχανικών τους ιδιοτήτων αλλά και επειδή η παρατεταμένη έκθεση στο φως της ημέρας μπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του δείγματος καυσίμου. Όλες οι ραφές είναι είτε συγκολλημένες, ή διπλής έλασης και τα δοχεία είναι εφοδιασμένα με κλείστρο "Trisure" διαμέτρου 50mm για μέγιστη στεγανότητα, έχοντας επίσης τη δυνατότητα  το κλείστρο να σφραγίζεται με καλώδιο / μολύβδοσφραγίδα. Επιπλέον, το μέγεθος 5 λίτρων είναι εφοδιασμένο με αρθρωτή λαβή μεταφοράς.

Τα δοχεία είναι πιστοποιημένα από τον ΟΗΕ για αεροπορική μεταφορά όταν χρησιμοποιούνται με τη σωστή εξωτερική συσκευασία και υπόκεινται σε όλες τις μηχανικές δοκιμές και δοκιμές πίεσης που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία πιστοποίησης.