Υδραυλικές Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Υδραυλικές Βαλβίδες Αντεπιστροφής
Ποσότητα:

Η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι μία απλή on-off βαλβίδα που ανοίγει για να επιτρέψει τη ροή προς τα εμπρός όταν η πίεση εισόδου υπερβαίνει την πίεση εξόδου και κλείνει ερμητικά όταν πίεση εξόδου υπερβαίνει την πίεση εισαγωγής.

Εξοπλισμένη με δείκτες θέσης βαλβίδας.