Αναπνευστικά Ατμών Διαμερισμάτων

Αναπνευστικά Ατμών Διαμερισμάτων
Ποσότητα:

Τα αναπνευστικά ατμών διαμερισμάτων (VTV) τοποθετούνται στις ανθρωποθυρίδες και μέσω αυτών οι ατμοί μεταφέρονται από και προς το βυτιοφόρο. Λειτουργούν πνευματικά και ρυθμίζονται σε συνάρτηση με τις πυθμενοβαλβίδες και εξασφαλίζουν τη μεταφορά των ατμών με ασφάλεια κατά τη διαδικάσια φόρτωσης και εκφόρτωσης.