Ανακουφιστικές Βαλβίδες για αντλίες αφρού

Ανακουφιστικές Βαλβίδες για αντλίες αφρού
Ποσότητα:

Η ανακουφιστική βαλβίδα για αντλίες αφρού ανακουφίζει αυτόματα την υπερβολική πίεση στην κατάθλιψη της αντλίας αφρού ώστε να μην υπερβούν τα όρια του συστήματος πυρόσβεσης. Το σύστημα SLF(sense line flush) εξασφαλίζει τον ακριβή έλεγχο της πίεσης.